Nasza kancelaria działa w Niemczech od 1996 roku.
Zajmujemy się głównie sprawami z zakresu polsko-
niemieckiego obrotu prawnego. Naszą dewizą jest kompetencja, doświadczenie i niezawodność.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

• prawo gospodarcze (zakładanie spółek, prawo handlowe,

likwidacja przedsiębiorstw, negocjacje i realizacja kontraktów,

ochrona własności przemysłowej itp.),

• prawo pracy (wypowiedzenia stosunku pracy, zaszeregowania, itp.),

• prawo karne i wykroczeń (obrona w sprawach karnych i o wykroczenia),

• prawo rodzinne (rozwody, alimenty, podział majątku,

władza rodzicielska),

•prawo ruchu drogowego (wypadki drogowe, pozbawienie prawa jazdy,

zakaz prowadzenia pojazdów itd.),

• prawo cywilne,

• prawo czynszowe i mieszkaniowe,

• prawo rentowe (stosowanie DPRA 1975, wypadki przy pracy,

uznanie prawa do rent i emerytur),

• prawo spadkowe

Rechtsanwälte Odyniec & Kollegen | Ostenallee 11 | 59063 Hamm

Telefon: 0 23 81 / 30 64 74 | Fax: 0 23 81 / 30 64 75 | Mail: sekretariat@odyniec.de

Terminy prosimy ustalać