Zajmujemy się głównie sprawami z zakresu polsko-niemieckiego obrotu prawnego. Naszą dewizą jest kompetencja, doświadczenie i niezawodność.

  • prawo gospodarcze (zakładanie spółek, prawo handlowe, likwidacja przedsiębiorstw, negocjacje i realizacja kontraktów, ochrona własności przemysłowej itp.),
  • prawo pracy (wypowiedzenia stosunku pracy, zaszeregowania, itp.),
  • prawo karne i wykroczeń (obrona w sprawach karnych i o wykroczenia),
  • prawo karne i wykroczeń (obrona w sprawach karnych i o wykroczenia),
  • prawo rodzinne (rozwody, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska),
  • prawo ruchu drogowego (wypadki drogowe, pozbawienie prawa jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów itd.),
  • prawo cywilne,
  • prawo rentowe (stosowanie DPRA 1975, wypadki przy pracy,
  • uznanie prawa do rent i emerytur),
  • prawo spadkowe