Specjalizacje

  • prawo polskie,
  • prawo spadkowe,
  • prawo drogowe,
  • sprawy zasiłku rodzinnego – Kindergeld


Znajomość języków:
niemiecki, polski

Mail: m.godlewska@odyniec.de

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej:

AFB GmbH, Kaistr. 13,
40221 Düsseldorf

zasięg terytorialny: Prawo europejskie

Aut inveniam viam aut faciam

Albo znajdę drogę, albo ją sobie utoruję